Klassid

Video: Marianne Männi

0 KLASS (6 -7 aastased lapsed)

Tundides tegeleme loomingulise ja füüsiliselt aktiivse mänguga ning mängulise eneseväljendusega. Toetame eneseväljendusjulguse ning laste sotsiaalsete oskuste arengut (paarisülesanded ja grupitööd). Lisaks ettevalmistusele tantsutehnikaks tegeleme iseseisva mõtlemise ja julguse arendamisega loominguliste mängude ja tantsu kaudu.

​ T ja N kell 18.00 - 19.00

3. KLASS (7-9 aastased lapsed)

Olulisteks eesmärkideks on aidata ja võimaldada lastel oma ideid tantsuliseks väljenduseks kujundada ning julgustada neid seda väljendust väärtustama ja teistega jagama. Erinevaid tantsutehnikaid õpitakse loovate meetodite abil. Õpetamise metoodika on pikaajalise praktika kogemusel kohandatud vastavalt õpilaste vanusele.

Õpetajad Anne Tamm-Kivimets ja Helle Mari Toomel

Foto: Helle Mari Toomel

5. KLASS (10 -12 aastased lapsed)

Tehnikatunnid on segatud loovuse ja mänguga. Lisaks moderntantsu lastepärasele algõpetusele tegeleme ka kaasaegse tantsu tehnikatega. Improvisatsioon ja loovtants on jätkuvalt aukohal.

Õpetajad Anne Tamm-Kivimets ja Helle Mari toomel.

Foto: Diana Ruitlane-Rüütli (Koolitants)

7. KLASS (12 - 14 aastased noored)

Õpitakse klassikalist ja kaasaegset moderntantsu, tegeletakse kompositsiooni algtõdede, improvisatsiooni ja loovtantsuga. Regulaarselt on tunniplaanis ka balletitunnid kaasaegse tantsu toetajana. Soovitav on varasem liikumiskogemus.

Foto: Anni Ulm (Koolitants)

9. KLASS (14 - 16 aastased noored)

Lisaks erinevate modern- ja kaasaegse tantsu tehnikate süvendatud õppimisele arendatakse improvisatsioonioskust ning tegeletakse tantsukompositsiooni põhitõdedega.

Foto: Linne Johanna Timmermann

Etenduskunstide laboratoorium (15+ aastased noored)

2019. aasta sügisel avame etenduskunstide labori.

Etenduskunsti laboratooriumi eesmärgiks on uurida, mis muudab etenduskunstniku laval kütkestavaks, et sellest lähtudes arendada noorte lavalist potentsiaali. Laboratooriumi õppeaasta lõpeb lavastuse väljatoomisega.

Juhendaja Johanna Anett Toomel