Klassid Tartus

Foto: Marianne Männi

0 KLASS ( 5 - 6 aastased lapsed)

Fookuses on laste sisemaailma uurimine liikumise, kehatunnetuse ja rütmide kaudu. Rohkelt kasutatakse laste endi mängulisust ning fantaasiat läbi muinaslugude ja erinevate rollide.

Panustame imelise lapsepõlve loomisse!

Õpetaja on Kairi Kasemets


Video. Anne Tamm-Kivimets

3. TANTSUKLASS (7-9 aastased lapsed)

Olulisteks eesmärkideks on võimaldada ja aidata lastel oma ideid tantsuliseks väljenduseks kujundada ning julgustada neid seda väljendust väärtustama ja teistega jagama. Erinevaid tantsutehnikaid õpitakse loovate meetodite abil. Õpetamise metoodika on välja kujunenud pikaajalise praktika kogemusel.

Õpetaja on Anne Tamm-Kivimets

Foto: Anne Tamm-Kivimets

6. TANTSUKLASS (10 -12 aastased lapsed)

Lisaks moderntantsu algõpetusele tegeleme ka kaasaegse tantsu tehnikatega. Improvisatsioon ja loovtants on jätkuvalt aukohal, tutvume etenduskunsti maailmaga.

Õpetajad on Anne Tamm-Kivimets ja Helle Mari toomel.

Foto: Diana Ruitlane-Rüütli (Koolitants)

8. TANTSUKLASS (13- 15 aastased noored)

Õpitakse klassikalist ja kaasaegset moderntantsu, tegeletakse kompositsiooni algtõdede, improvisatsiooni ja loovtantsuga.

Liitumisel on soovitav varasem liikumiskogemus.

Õpetajad on Anne Tamm-Kivimets ja Johhanna Anett Toomel


10.TANTSUKLASS (15+ aastased noored)

Lisaks erinevate modern- ja kaasaegse tantsu tehnikate süvendatud õppimisele arendatakse improvisatsioonioskust ning tegeletakse tantsukompositsiooni ja etenduskunsti põhitõdedega.

Liitumisel on vajalik varasem liikumiskogemus.

Õpetajad on Helle Mari Toomel, Johhanna Anett Toomel ja Anne Tamm-Kivimets

KODUÕPPEL LAPSED

Mõtestame nähtusi ja situatsioone liikumise ja tantsu kaudu ning väärtustame seda, mida väljendame. Viljeleme vabamat, kuid samas mõtestatud liikumist, mis aitab luua lapse minapilti ning soosib inimese väljendusvõime arengut. Loovtants ja -liikumine toetab ja hõlbustab edukalt erinevate teemade õppimist ja nendest arusaamist. Koduõppel laste tundide peamine eesmärk on küll loovtants ja -liikumine, kuid suurt tähelepanu pöörame sealjuures ka koosloomisele ja sellega kaasnevate oskuste arendamisele.

Juhendaja on Anne Tamm-Kivimets

NEIDUDERÜHM RUNDU

Rahvatants.