Klassid Tartus

0 KLASS

On pausil käesoleval õppeaastal. Alustame uuesti 2021. aasta septembrist.

2. KLASS (7-9 aastased lapsed)

Olulisteks eesmärkideks on võimaldada ja aidata lastel oma ideid tantsuliseks väljenduseks kujundada ning julgustada neid seda väljendust väärtustama ja teistega jagama. Erinevaid tantsutehnikaid õpitakse loovate meetodite abil. Õpetamise metoodika on pikaajalise praktika kogemusel kohandatud vastavalt õpilaste vanusele.

Õpetajad Anne Tamm-Kivimets ja Helle Mari Toomel

Foto: Helle Mari Toomel

5. KLASS (10 -12 aastased lapsed)

Tehnikatunnid on segatud loovuse ja mänguga. Lisaks moderntantsu lastepärasele algõpetusele tegeleme ka kaasaegse tantsu tehnikatega. Improvisatsioon ja loovtants on jätkuvalt aukohal.

Õpetajad Anne Tamm-Kivimets ja Helle Mari toomel.

Foto: Diana Ruitlane-Rüütli (Koolitants)

7. KLASS (12 - 14 aastased noored)

Õpitakse klassikalist ja kaasaegset moderntantsu, tegeletakse kompositsiooni algtõdede, improvisatsiooni ja loovtantsuga. Regulaarselt on tunniplaanis ka balletitunnid kaasaegse tantsu toetajana. Soovitav on varasem liikumiskogemus.

Õpetajad on Anne Tamm-Kivimets ja Johhanna Anett Toomel


10. KLASS (14 - 16 aastased noored)

Lisaks erinevate modern- ja kaasaegse tantsu tehnikate süvendatud õppimisele arendatakse improvisatsioonioskust ning tegeletakse tantsukompositsiooni põhitõdedega.

Õpetajad on Helle Mari Toomel, Johhanna Anett Toomel ja Marianne Männi