Just Tantsukool väärtustab ja toetab laste ning noorte isikupärase eneseväljenduse arengut, kasvatada loominguliselt julgeid inimesi,  kes tunnevad end oma kehas hästi ning väärtustavad tantsukunsti ja selle võimalusi. Väärtused, mida jagame

LOOVUS - inimliku eneseteostuse võimalused.

HOOLIVUS - enda ja teiste ning ümbritseva keskkonna suhtes.  

AUSTUS - kultuuri, kunsti, loomingu, kaaslaste, õpilastel õpetajate ja õpetajatel õpilaste vastu.

KOOSTÖÖ – avatus koostööle erinevates võimalikes vormides.Asutatud 1984. aasta oktoobris, esialgse nimega tantsustuudio Hetero, tolleaegses Noortemajas “Sõprus”.

2009. aasta septembrist H stuudio - tantsuhuvikool.  Alates  2011. aasta 1. aprillist erahuvikool  Just Tantsukool. 

 

Tegevust toetab: Tartu Linnavalitsuse Kultuuriosakond 

Võru Linnavalitsus  ja Võru Vallavalitsus