Just Tantsukoolil on soov väärtustada ja toetada laste ning noorte isikupärase eneseväljenduse arengut, kasvatada loominguliselt julgeid inimesi, kes tunnevad end oma kehas hästi ning väärtustavad tantsukunsti ja selle võimalusi.Väärtused, mida jagame

LOOVUS - inimliku eneseteostuse võimalused.

HOOLIVUS - enda ja teiste ning ümbritseva keskkonna suhtes.

AUSTUS - kultuuri, kunsti, loomingu, kaaslaste, õpilastel õpetajate ja õpetajatel õpilaste vastu.

KOOSTÖÖ – avatus koostööle erinevates võimalikes vormides.Asutatud 1984. aasta oktoobris, esialgse nimega tantsustuudio Hetero, tolleaegses Noortemajas “Sõprus”.

2009. aasta septembrist H stuudio - tantsuhuvikool. Alates 2011. aasta 1. aprillist erahuvikool Just Tantsukool.

Tegevust toetab: Tartu Linnavalitsuse Kultuuriosakond

Võru Linnavalitsus ja Võru Vallavalitsus