Avatud uued õppegrupid Tartus

Eelaste - lapsed vanuses 5-6 

Selles vanuses edendatakse laste tantsuoskusi, loovust, sotsiaalseid pädevusi ja õpivalmidust  mänguliste ja erinevaid meeli arendavate tegevuste kaudu. Olulisel kohal on liigutuste vaba ja loomulik sooritamine. Hoiame fookuses laste loovust ja isikupärast eneseväljendust. 

Tunnid toimuvad teisipäeviti kell 17.15-18.15 

Õppemaks 25€ kuus


Õpetaja on Evelyn Tuul: "Minu tantsutunnis liigume tantsuliste eesmärkide poole mänguliselt ning kasutades vahendeid. Ma pean oluliseks sõbralikku toetavat keskkonda, milles iga laps ja noor julgeb ajapikku avaneda ja tunda rõõmu tantsimisest, mis tuleb tema seest

 I ASTE, 1.aasta - lapsed vanuses 7- 8.

Õpe on kahel esimesel aastal suunatud eelkõige loovusele ja eneseväljendusele. Viljeletakse vabamat, kuid samas mõtestatud liikumist, mis aitab luua lapse minapilti ning soosib  väljendusvõime arengut. Mõtestatakse nähtusi ja situatsioone liikumise ja tantsu kaudu. Loovusülesannetes on rõhk vabal liikumisel, vaheldusrikkusel ja rõõmul. Väärtustatakse igaühe isikupärast väljendust. Kogeme koos tantsulist eneseotsingut! 

 Tunnid toimuvad teisipäeviti ja neljapäeviti kell 14.30 - 15.45

Õppemaks 33€ kuus

Õpetaja on Anne Tamm-Kivimets: "Tantsuõpetuses lähtun ma põhimõttest, et tants on üks eneseväljenduse vormidest ning tantsuõppe peamine eesmärk ongi õppida end väljendama, kasutades oma keha koos hea tehnika ning mõtlemisoskusega.  

Oma loomult olen otsija ja katsetaja ning hetkel on mu huvi, kuidas tantsuõpet inimese tervikliku arengu toetamiseks ära kasutada. Tantsuõpetamisel on mu lemmikteemad loovuse ja tehnika vaheline tasakaal, laste kaasamine, koosloomine, õpilasest lähtuv õpetamine ning tantsu sidumine üldhariduse teemadega. "


NENDESSE GRUPPIDESSE VÕTAME LAPSI VASTU TERVE ÕPPEAASTA VÄLTEL.


Tantsuteed alustame vabast, mängulisest ja loomulikust liikumisest, et leida üles igaühe iseloomulik ja sobilik liikumiskeel, sealt edasi õpitakse erinevaid tantsutehnikaid peamiselt loovate meetodite abil. Väärtustame õppeprotsessis teekonda ja püüame võistluslikkust viia miinimumini. 

Õppesisu kohta saab rohkem lugeda  SIIT

Kirja saab ennast panna SIIN

Kui on soov esmalt proovima tulla, siis saab tulla enne proovitundi ja sobivuse korral registreerida 😊

Kui on küsimusi, siis kirjuta justtants@gmail.com või helista 5523329.   

Alates13 eluaastast on soovitatav varasem liikumiskogemus, mis ei pea olema tantsualane. 

Kõige olulisem on soov tantsida ja proovima võib tulla alati! 

Kui oled kindel, et just meie oleme see koht, kus oma tantsulist kogemust saada soovid, siis vajuta allolevale lingile ja registreeri ennast ära :) 

Registreerimislink  (Võru) 

Kui soovid esmalt proovima tulla, siis anna endast teada! Kontaktid leiad SIIT