Teated

Registreerime uusi õpilasi 0 klassi, II klassi, V klassi VII klassi ja etenduskunsti laboratooriumisse (Tartus).

Võrus registreerime uusi õpilasi vanuses 4-12 aastat ning vastavatavasse neidude rahvatantsurühma.

Proovitunnid 30. augustil Lille majas

14.00 11-13 aasta vanustele. Antud tantsuklassis on peamisteks suundadeks modern ja kaasaegne tants. Regulaarselt on tunniplaanis ka balletitunnid kaasaegse tantsu toetajana. Soovitav on varasem liikumiskogemus.

15.30 Etenduskunstide laboratoorium (16 +) Teadagi pole tänapäeval tantsust ja teatrist rääkimine sugugi kerge, piirid kahe etenduskunsti vahel on hägustunud ning publik saalis ootab etendajalt midagi uut ja huvitavat. Ootab midagi, mis ei ole ainult teksti sorav esitamine või imeliselt sirutatud päkad. Tähtsaks on muutunud etenduskunstniku isik. Etenduskunsti laboratooriumi eesmärgiks ongi välja selgitada, mis muudab etenduskunstniku laval kütkestavaks, et sellest lähtudes arendada noorte lavalist potentsiaali. Laboratooriumi õppeaasta lõpeb lavastuse väljatoomisega.

17.00 7-9 aasta vanustele . Ootame 1. - 3 klassi lapsi, nii alustajaid kui ka väikese tantsukogemusega. Tantsutehnikaid õpitakse loovate meetodite abil ning tantsutundide olulisteks eesmärkideks on aidata ja võimaldada lastel oma ideid tantsuliseks väljenduseks kujundada ning julgustada neid seda väljendust väärtustama ja teistega jagama

18.00 5-7 aasta vanustele. 0 klassi tundides tegeleme loomingulise ja füüsiliselt aktiivse mänguga ning mängulise eneseväljendusega. Toetame eneseväljendusjulguse ning laste sotsiaalsete oskuste arengut (paarisülesanded ja grupitööd). Lisaks ettevalmistusele tantsutehnikaks, tegeleme iseseisva mõtlemise ja julguse arendamisega loominguliste mängude ja tantsu kaudu.

19.00 Kaasaegne tants täiskasvanutele. Esmaspäeviti hakkab tunde andma Johhanna Anett Toomel, kelle tunnis tegeletakse põhiliselt lihastoonuse tõstmise ja painduvuse parandamisega. Klass pakub tuge alustavale kaasegsele tantsijale. Tegeletakse kehasõbraliku lihastreeningu ning venitusega, mis aitab hoida füüsilist vormi ning jõuda sujuvama ja tugevama kaasaegse tantsutehnikani. Teisipäevadel ja neljapäevadel hakkab tunde andma Helle Mari Toomel. Teisipäevased tunnid on mõeldud neile, kes pole juba pikemat aega tantsuga tegelenud ning sooviksid ennast vaikselt liigutama hakata. Tunnid põhinevad paljuski moderntantsu ja balletitehnikal. Neljapäevased tunnid on mõeldud neile, kel selja taga juba pikem liikumiskogemus ning suur soov oma tehnikat veelgi parandada.Tunnid põhinevad kaasaegse tantsu- ning põrandatehnikal. Tundi tulles võiksid selged olla nii kukerpallid kui turjarullid. Proovitunnis on võimalik tutvust teha kõigi pakutavate klassidega.


Võru uutes ruumides uudistamise päev 30. augustil.

Ootame kõiki vanemaid, endisi ja uusi õpilasi ning ka teisi asjast huvitunuid 30. augustil, kell 15.00-19-00. Räägime tulevikulpaanidest, tunniplaanis, klassidest ja kõigest, millest hing ihaldab rääkida!

UKSED LAHTI 15.00-19.00