Õpetajad

Foto: Erakogu

Anne Tamm-Kivimets

Anne on Just tantsukooli juhataja ning õpetab kõiki vanuserühmi.

"Ma ei oma akadeemilist tantsualast haridust, olen õppinud lugedes, vaadates, kogedes ning osalenud lugematul arvul töötubades, koolitustel ja kursustel. Olen kasvanud ja õppinud koos oma õpilastega. Huvi õpetamise, kui protsessi vastu viis mind juba kogenud õpetajana Tartu Ülikooli Haridusteaduste Instituuti kutseõpetaja erialale õppima ning samas olen omandanud ka magistrikraadi haridusinnovatsiooni õppekaval. Tantsuõpetuses lähtun põhimõttest, et tants on üks eneseväljenduse vormidest ning tantsuõppe peamine eesmärk on õppida end tantsukeeles väljendama, kasutades selleks oma keha koos hea tehnika ning mõtlemisoskusega.

Minu missiooniks oma erialal on julgustada, innustada, jagada kogemusi, sütitada… Aidata noorel inimesel leida üles see miski, mis teda tantsima paneb. Anda mõista, et tants on see, mida saab teha igaüks, kel on vaid soov ja tahe."

Anne on Just Tantsukooli juhataja ja õpetaja, omab Kaasaegse tantsu spetsialisti kutset, tase 8.

Gerd Neggo nimelise tantsuõpetaja stipendiumi laureaat (2013)

Foto: erakogu

Johhanna Anett Toomel

“Usun, et õpetamine aitab mu kunstnikuhinge kahe jalaga maa peal hoida. Ja õpetada midagi, mis endale huvi ja elevust pakub on lihtsalt väga suur rõõm.”

Johhanna on Just Tantsukooli vilistlane, lõpetanud TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia tantsukunsti eriala 2020. aastal. 2018/2019 õppeaasta veetis ta Hispaanias Conservatori Superior de Dansa de Valèncias ennast täiendades ning jagab nüüd seda tarkust ka oma õpilastega. Tantsukunstniku ja õpetajana on Johhanna Anett huvitatud etenduskunstist kui iseseisvast žanrist ning proovib leida erinevaid viise selle õpetamiseks.

Rohkem infot portfoolios!

Kairi Kasemets

Tänaseks olen 2 lapse (12 ja 7a) ema, hobitantsija ja avastaja, kes soovib olla lastele sõber ja kaaslane ning avastada ja luua koos igas tantsutunnis midagi, mis paneb järgmist korda taas ootama. Olen tantsinud kogu oma kooliea, põhiliselt kaasaegset ja moderntantsu ning õpetanud pisikesi tantsuhuvilisi. Ülikool ja laste saamine tõi tantsimisse väikese pausi, peale mida olen taas olnud hobitantsija erinevates täiskasvanute rühmades. Mulle meeldib vaba ja loomulik liikumine, mis arvestab tantsija omapära ja füüsist.

Õpetajad Võrus

Foto: Viivika Umbleja

Ester Tamm

“Praktikuna lähtun oma tegevuses väga palju Dalcroze metoodikast, kus muusika õppimine ja õpetamine ning selle tunnetamine liikumise kaudu on lahutamatu tähtsusega. Ma armastan luua ja katsetada ning näha igas probleemis võimalust isiklikuks arenguks ja kasvamiseks, mis tähendab, et meil ei ole probleeme, on vaid võimalused…”

Ester on Just Tantsukooli III lennu vilistlane , lisaks täiendanud ennast paljudel koolitustel, töötubades ja kursustel. Just Tantsukooli õpetaja alates 2006. aastast. 2020.a. Tartu Ülikooli Haridusteaduste Instituudi kutseõpetaja eriala bakalaureus. Hetkel õpib Tartu Ülikooli magistrantuuris haridusinnovatsiooni õppekaval.

Ester on 2014. aasta augustis loodud Võru Just Tantsukooli juhataja ja õpetaja. Annab tunde kõikidele tantsuklassidele - loovmängud ja -tantsud, tantsuseaded, kaasaegne tants, eesti tants

Ester omab kutset kaasaegse tantsu spetsialist, tase 6


Foto: Erakogu

Maia Karm

Maia on Just Tantsukooli looja.

MTÜ Just Tants juhatuse liige, vastutab ühingu rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest