Õpetajad

Foto: Erakogu

Anne Tamm-Kivimets

Anne on Just tantsukooli juhataja ning õpetab kõiki vanuserühmi.

"Ma ei oma akadeemilist tantsualast haridust, olen õppinud lugedes, vaadates, kogedes ning osalenud lugematul arvul töötubades, koolitustel ja kursustel. Olen kasvanud ja õppinud koos oma õpilastega. Huvi õpetamise, kui protsessi vastu viis mind juba kogenud õpetajana Tartu Ülikooli Haridusteaduste Instituuti kutseõpetaja erialale õppima ning nüüdseks olen samas omandanud ka magistrikraadi haridusinnovatsiooni õppekaval. Tantsuõpetuses lähtun põhimõttest, et tants on üks eneseväljenduse vormidest ning tantsuõppe peamine eesmärk on õppida end tantsukeeles väljendama, kasutades selleks oma keha koos hea tehnika ning mõtlemisoskusega.

Minu missiooniks oma erialal on julgustada, innustada, jagada kogemusi, sütitada… Aidata noorel inimesel leida üles see miski, mis teda tantsima paneb. Anda mõista, et tants on see, mida saab teha igaüks, kel on vaid soov ja tahe."

Anne omab Kaasaegse tantsu spetsialisti kutset, tase 8.

Gerd Neggo nimelise tantsuõpetaja stipendiumi laureaat (2013)

Foto: erakogu

Helle Mari Toomel

Helle on Just Tantsukooli vilistlane, kes 2017. aastal lõpetas õpingud TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia tantsukunsti erialal. Lisaks Just tantsukoolile ning ülikoolile on kogemusi omandanud vabatahtlikuna Palestiinas, nii noortele kui vanadele tantsu õpetades. Kõige mõnusamaks liikumisviisiks peab rullimist ning on pühendunud kaasaegse tantsu- ja põrandatehnika õpetamisele. Helle eesmärgiks on kasvatada nii füüsiliselt kui vaimselt intelligentseid liikujaid ja loojaid. Just Tantsukoolis õpetab nii lapsi, noori kui täiskasvanuid.

Rohkem infot portfoolios!

Foto. Anne Tamm-Kivimets

Marianne Männi

Marianne esimene kohtumine tantsuõppega toimus Tallinna Balletikoolis, kust ta omandas põhjalikud teadmised balletitehnikas. Pärast balletikooli lõppu liitus Marianne Pärnu Academia Non Grataga ja astus Eesti Kunstiakadeemia Interdistsiplinaarsete Kunstide magistrantuuri. Just Tantsukoolis õpetab Marianne X klassi tantsijaid.

Marianne omab Tantsuspetislisti kutset, tase 6

Foto: erakogu

Johhanna Anett Toomel

Johhanna on Just Tantsukooli vilistlane, lõpetanud TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia tantsukunsti eriala 2020. aastal. 2018/2019 õppeaasta veetis ta Hispaanias Conservatori Superior de Dansa de Valèncias ennast täiendades ning jagab nüüd seda tarkust ka oma õpilastega. Tantsukunstniku ja õpetajana on Johhanna Anett huvitatud etenduskunstist kui iseseisvast žanrist ning proovib leida erinevaid viise selle õpetamiseks. Just Tantsukoolis õpetab VII ja X tantsuklassi ja täiskasvanuid.

Rohkem infot portfoolios!

Foto: Viivika Umbleja

Ester Tamm

Ester on Just Tantsukooli III lennu vilistlane , lisaks täiendanud ennast paljudel koolitustel, töötubades ja kursustel. Just Tantsukooli õpetaja alates 2006. aastast. 2020.a. Tartu Ülikooli Haridusteaduste Instituudi kutseõpetaja eriala bakalaureus.

Ester on 2014. aasta augustis loodud Võru Just Tantsukooli juhataja ja õpetaja. Annab tunde kõikidele tantsuklassidele - loovmängud ja -tantsud, tantsuseaded, kaasaegne tants, eesti tants

Ester omab kaasaegse tantsu spetsialisti taset 6Foto: erakogu

Tiina Ilves

Olen tantsuga tegelenud juba 16 aastat, millest viimased neli veetsin õppidest Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias tantsukunsti õppides. 2019. aasta suvel sai ülikool edukalt lõpetatud ning olen asunud vapralt tööpõldu kündma. Show- kaasaegne- ja loov- ja eesti rahvatants on žanrid, millega tegelen igapäevaselt.

Just tantsukooli Võru osakonnas pakun lastele võimalust liikuda eesti muusikas ja sammustikus.

Foto: Narcissa Samm

Mari-Liis Läte

Mari-Liis õpetab alates 2018. aasta septembrist Just Tantsukooli Võru osakonnas loovtantsu noorematele tantsuklassidele ja idamaiseid tantse täiskasvanutele.

Tantsimisega on ta tegelenud alates 15. eluaastast - show-, kaasaegne-, rahva-, tänava- ja peotants. Viimastel aastatel peamiselt kõhutantsuga. Õpetamiskogemus alates 2017 aastast.

"Armastan tantsimist, sest see teeb tuju heaks, õpetab lihtsamalt toime tulla uute olukordade ja emotsioonidega. Tänu tantsule saab inimene justkui tiivad, et tõusta kõrgemale ja näidata, kui palju saab ühe tantsuga edasi anda erinevaid emotsioone ja tundeid. Päikest kõigile ja tantsige, tantsige, tantsige!!!"

Foto: Anne Tamm-Kivimets

Maia Karm

Maia on tantsustuudio Hetero (MTÜ Hetero Stuudio) looja, MTÜ Just Tants juhatuse liige ja projektijuht. Juhib tantsukooli tööd, kannab vastutust kooli üldseisundi, arengu ja rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest. Annab asendustunde, kirjutab ja juhib projekte. Maia ülesandeks on tagada tantsukooli tulemuslik töö.