Õppemaksu tasumise kord

Tartus

Eelaste (2 x nädalas 60 min) 30.00€ kuus; õppeperiood 1.sept - 31.mai

I aste 1.aasta (2 x nädalas 90 ja 60 min) 32.00€ kuus; õppeperiood 1.sept - 31.mai

I aste 3.aasta (2 x nädalas 90 min) 35.00€ kuus; õppeperiood 1.sept - 31.mai

II ja III aste (3 x nädalas 90 min) 43.00€ kuus; õppeperiood 1.sept - 15.juuni (rahvatants on sisse arvestatud)

Neidude rahvatantsurühm RUNDU (1xnädalas 90 min + korra kuus laupäeval 120 min) 20€ kuus (osalemisel ainult rahvatantsutundides)

Võrus

Eelaste (2x nädalas 60 min ) 25 € kuus; õppeperiood 1.sept - 31.mai

I aste, 1.aasta (2x nädalas 60 min ) 25 € kuus; õppeperiood 1.sept - 31.mai

I aste, 4.aasta (2 x nädalas a 90 min) 30 € kuus; õppeperiood 1.sept - 31.mai

II aste, 3.aasta (2x nädalas 90 min) 30 € kuus; õppeperiood 1.sept - 31.mai

eesti tants (1 x nädalas 90 min) 15 € kuus; õppeperiood 1.sept - 31.mai

Õppemaksu arvestatakse õppeaasta kaupa, mis tähendab, et aasta õppemaks on jaotaud võrdselt õppeperioodi kuude vahel.

Õpilasel on võimalus tasuda õppemaks õppeaasta, poolaasta, kvartali või ühe kuu kaupa. Tasudes õppemaksu kas korraga terve õppeaasta eest või poolasta kaupa, on õpilasel õigus soodushinnale 10 protsendi ulatuses kogusummast. Vastav soov edastada maia.karm@hotmail.com või justtants@gmail.com

Õpilane on kohustatud tasuma pooaasta õppemaksu ka juhul, kui ta katkestab õpingud enne poolaasta lõppu va poolte vastastikusel kokkuleppel, kui loobumine on vältimatu.

Õppemaks tasutakse kooli poolt e-posti teel esitatud arve alusel arvel näidatud maksetähtajaks.

Õppemaksu saab tasuda ainult ülekandega!

Õppemaksu tasumisel tuleb makse selgitusse märkida arve number ja õpilase nimi.

Arve mitteõigeaegsel tasumisel on koolil õigus nõuda viivist 0,1% viivituses olevast summast päevas.

Tundidest puudumine ei vabasta õppemaksu maksmise kohustusest. Kui õpilane puudub õppetundidest tervislikel põhjustel üle kahe nädala, siis maksab ta puudutud aja eest 33% õppemaksu summast. Tasaarvestus tehakse järgmisel makseperioodil kooskõlastatult kooli juhtkonnaga. Kuni kahenädalase puudumise korral säilib õppemaks 100%.

Õpilase haigestumise korral palume tunnist puudumisest teatada enne tunni algust e-maili või telefoni teel.

NB! Tagantjärele teavitamist ei arvestata!

Õpilasel on õigus 10%-lisele õppemaksu soodustusele, juhul kui Just Tantsukooli õppetöös osaleb ühest perekonnast kaks või enam last . Soodustuse saamiseks palume kirjutada vabas vormis avaldus.

Õppemaksu tasumisel tekkinud raskuste korral palume ühendust võtta tantsukooli juhatajaga, et koostöös leida olukorrale lahendus.

Õpilane arvatakse kooli nimekirjast välja, kui õppemaks on jäänud tasumata 2 kuud, välja arvatud juhul, kui kooli juhtkonnaga on kirjalikult kokku lepitud õppemaksu tasumise erigraafik.

Omal soovil lahkumiseks palume esitada kirjalik vabas vormis avaldus (justtants@gmail.com)

Makstud õppetasult on maksjal õigus Maksuameti kaudu teha makstud tulumaksu tagasiarvestus. Tagasiarvestuse tegemiseks edastab MTÜ Just Tants maksja ehk õppelepingus märgitud õpilase esindaja andmed Maksuametile. Segaduste vältimiseks palume maksja muutumisel teavitada kooli andmete muutumisest koheselt! Maksuametile saadetakse need andmed, mis on registreerimisel esitatud.

Arve alusel ootame õppemaksude laekumist arvel näidatud maksetähtajaks.

Õppemaksudest tasutakse tantsukooli õppetegevuseks vajalikud kulud.

Õppemaks ei sisalda tantsulaagri korraldamise kulusid.

Ühisürituste läbiviimiseks ja kostüümide muretsemiseks kogume lisamakseid vastavalt vajadusele.