Etenduskunsti laboratoorium

Tänapäeval pole tantsust ja teatrist rääkimine sugugi kerge, piirid kahe etenduskunsti vahel on hägustunud ning publik saalis ootab etendajalt midagi uut ja huvitavat. Ootab midagi, mis ei ole ainult teksti sorav esitamine või imeliselt sirutatud päkad. Tähtsaks on muutunud etenduskunstniku isik. Etenduskunsti laboratooriumi eesmärgiks on välja selgitada, mis muudab etenduskunstniku laval kütkestavaks, et sellest lähtudes arendada noorte lavalist potentsiaali.

Tundides harjutatakse kätt nii improvisatsiooni kui ka organiseeritud loometegevusega. Õpitakse oma arvamusi jagama ja kaitsma ning oma kunstilisi valikuid põhjendama. Vaadatakse teiste kunstnike loomingut ning õpitakse seda analüüsima ning läbi selle oma loomingut laiemasse kultuurikonteksti asetama. Tundide käigus aitame noortel jõuda korrastatud omaloominguni, mille väljundiks saavad lühifilmid.

Osalema ootame kõiki 16-19 aastaseid etenduskunstide huvilisi. Tunnid esmaspäeviti kell 17.30-19.00. Õpetaja Johhanna Anett Toomel.

Lisainfo: johhannaanett@gmail.com


Kehapõhisele tantsulavastusele peaks lisanduma filosoofia, et see ei jääks vaatemänguliseks trikitamiseks, vaid võimaldaks mitmekesist maailmatunnetust, esitaks omal viisil küsimusi ja vastaks neile nii, nagu ühegi teise kunstivormi vahenditega ei saa vastata. Selline võiks olla teekond selle poole, et tants ei oleks enam vanamoodne ja igav, vaid kaasajas toimiv ja kõnetav.

- Kai Valtna, Ruslan Stepanov ja Evelin Lagle, TMK, 2017

Fotod: Kärt Petser