Etenduskunstid

Pääsmed Fientast kogu nädalavahetuse osalus 40€

Laupäev 18.mai 2024   

Teatri- ja tantsuhuvilised vanuses 12+ Ootame õpetajaid, juhendajaid, õpilasi ja muidu etenduskunsti huvilisi. Töötoas fookus on sellel kuidas etendajad loomisprotsessi kaasata ja nende potentsiaali maksimaalselt ära kasutada. Koosloomiseprotsessis luuakse uut ühist teadmist, milles iga osaleja jaoks on isiklik tähendus.  

Osalus 12€ 

Juhendaja on Nele Suisalu sihtgrupiks noored (alates 14+ aastat) ja täiskasvanud. Tootoa sisuks on erinevad hingamise ja füüsilised harjutused, et parandada ühendust oma haale ja keha vahel.


Osalus 12€


Kogu päeva osalus 20€


Pühapäev 19.mai 2024

Juhendaja on Sirel Heinloo, sihtgrupiks on noored (alates 14. aastat) ja täiskasvanud. 

Töötoa sisuks on poeetiliste tekstide kirjutamine ja kehalise kogemuse sõnastamine.

Osalus 10€

Juhendaja on  Kati Ong, sihtgrupiks on noored vanuses 14+ ja täiskasvanud.

Emotsioonid ja hääl - töötuba tantsijale ja/või tantsuõpetajale, kes soovib arendada endas või õpilastes lavalist väljendusrikkust. Töötoas tehakse harjutusi, mis õpetavad ja julgustavad kasutama emotsioonide väljendamiseks mitte ainult keha, vaid ka näitlejameisterlikkust ja häält. Töötuba on mänguline.

Osalus 10€

Juhendaja on Helena Krinal  Töötuba läheneb tantsuloomele mänguliselt ja keskendub kohaspetsiifilisele tantsuloomele. Kuidas leida end ümbritsevast keskkonnast inspiratsiooni, kuidas inspiratsioonist saab liigutus, liigutustest koreograafa ja tantsuline poeem? Töötuba pakub mängulist vaheldust ja uut perspektiivi tantsuprofessionaalidele ning on samal avatud ka huvilistele, kes ise ehk veel tantsuloominguga kõrgtasemel tegelenud pole.

Osalus 12 


Kogu päeva osalus 25 €