KoosOleMine

2024.aasta lennu lõpulavastus "KoosOleMine"

Just Tantsukooli neli noort tantsukunstnikuhinge on oma tantsuteel just sellises kohas, kus üks etapp saab läbi ning uued tantsulised avastused ootavad ees!  

Meie juubeliaasta lõpetajate lavastuse KoosOleMine  loomise kulg päädis 2. juunil Genialistide Klubis.  


Lavastuses leiavad tasakaalu noorte loodud soolod, mis jutustavad loo nende endi suureks kasvamisest ning mäslevast ning uljast noorusest, mis alati maailmas tugipunkti ei leia ning ühiselt lavastatud ja tantsitud üleminekud, mis vaatavad tagasi tantsukoolis veedetud ajale.

Kõik lavastuse komponendid luuakse koostöös noortega ning kõigis lavastusprotsessi etappides on noortel võimalus oma tegevust analüüsida. Selline lavastusprotsess annab sisevaate lavastuste loomise maailma ning võimaldab noortel katsetada ametit, mida muidu ei oskaks ehk kaaludagi. Lavastusprotsessi juhib Johhanna Anett Toomel, kes aitab noortel oma ideed ja mõtted tervikuks siduda, lavastuse helitausta loome koostöös Johannes Aaron Viluga,  Anne Tamm-Kivimets noorte juhendaja ja kaaslooja. 


Lavastuse valmimist toetavad Eesti Kultuurkapital ja Tartu Kultuurkapital! Aitäh neile! Täname ka südamest kõiki, kes Hooandja kampaania abil meid toetanud on! 

Loojad ja etendajad

Iiris Helin Västrik

"Läbi tantsu on mul võimalik jõuda hetkesse ja ruumi ning tajuda läbi keha rohkemat kui võimalik kirjeldada. Tantsides saab luua ilu puhtalt kehaga, kasutamata selleks sõnu või esemeid, taustal mängiv muusika võib vajadusel seda veelgi täiustada." 


Iiris on sõbralik ja toetav trennikaaslane, kelle puhul on eriti lummavad tema elufilosoofilised mõtted ning teatud muretus ja rahu, mis ei välista pühendumust, vaid vastupidi. Tantsijana on Iiris oma liikumiste tehnilisuse, täpsuse ja sujuvusega olnud alati imetlusväärne ja eeskujuks. Tema looming on alati tundeline ning seda on huvitav vaadata. Iiris  on sisuküllane, rahulik ja mõistev, tema mõtteid on põnev kuulata ja koos arutada.  Iiris on hästi armas ja tundeline inimene. Ta oskab end ümbritsevatest inimestest, maailmast ja selle ilust, kunstist ning iseendast lugu pidada.

Annika Mägimets

"Tants on minu jaoks argielust väljalülitumine, liikumine teise olekusse/maailma, mille kaudu saan kontakti oma keha ja iseenda sisemise sügavama tasandiga. Tantsimine on kui meditatsioon, mille abil mõtestada lahti, anda hääl ja lahendada mõni hinges olev emotsioon või mure. Peale tantsutundi tunnen end energilisema, positiivsema ja ärksamana."

Annika on sihikindel ning valmis eesmärkide täideviimiseks palju tööd tegema, ta teeb kõike, mida ette võtab, süvenenult ja hingega.  Tema liikumine pungitseb emotsioonist ja siirusest, millesugust puhtust nii sageli ei kohta.  Teda võib iseloomustada sõnadega konkreetne, energiline ja arukas – nendele on lisatud palju emotsioone ja põnevaid mõtteid, mida on huvitav tema tantsus jälgida. Annika on pealtnäha veidi tagasihoidlik, aga kõigile, kes teda tundma õpivad, on selge, et tegelikult on tema eneseväljendus nii igapäevaelus kui ka tantsusaalis kõike muud kui tagasihoidlik.

Marie Elise Kanarik

"Tants on minu jaoks oma keha tundma õppimine. Liikumise ja liigutamise tundest, eneseväljendusest või loo jutustamisest, ilu edasiandmisest tuleva rõõmu kaudu avastamine, milleks kõigeks inimese keha võimeline on.  Tants on elu kehaline läbitunnetamine. Tants on võtta midagi ülenisti loomulikku - liikumine - ja vaadata seda kui midagi erilist, midagi ainulaadset ning väärtuslikku, millesse saab siduda ja millest saab ammutada."

Marie on empaatiline ja südamlik,  soe, rõõmsameelne ning tundlik. Tantsijana suudab ta täielikult pühenduda tantsu või kompa loomise protsessi või harjutusse, mille ta teeb keskendunult ja põhjalikult lõpuni ka siis, kui kõik teised on liikunud juba järgmise harjutuse juurde.  Oma liikumisega on Marie olnud alati täiuslik ja hoitud. Temas on tantsijale vajalikku voolavust, samuti nurgelisust ning pühendumust, oma liikumist soovib ja proovib ta muuta üha paremaks – ning see õnnestub tal. Ta teeb asju andunult ja mõtestatult, tema liikumisega meenub sõnapaar paindlik jäikus.


Mirjam Margaret Vilu

"Tants on võimaldanud mul tunnetada enda keha ning sellega edasi anda või endast vabaks lasta mõtteid ja tundeid. Lisaks on tants ühendanud mind teiste inimestega, mõista teisi füüsiliselt ja leida ühine (tantsu)keel, mille tekkel võib sündida imeline kooskõla."


Mirjam on soe ja heatujuline trennikaaslane, kes näeb murede asemel lahendusi. Tema sallivus, muretus ja oskus võtta elu rahulikult on imetlusväärne.  Temas on põrandatehnikalisi väärtoskuseid, milles ta voolab nagu sillerdav jõgi.  Mirjamit näeb harva mitte naeratamas. Tema positiivne ja eluterve suhtumine,  abivalmidus (ükskord ta aitas Mariel telefoni üles otsida) ja siirus panevad teised ta ümber samuti naeratama.